Gustav Vasa invigning 6 juni

På Sveriges Nationaldag 6 juni invigdes som vi hoppades Carl Johan Dyfvermans staty av Gustav Adolf. En gång skapad i hans ateljé i Sundbyberg 1889. Invigningen skedde på Örebro Slott inför två landshövdingar, Statens fastighetsverk (som äger Slottet), dess slottsarkitekt, Länsmuseet i Örebro och några representanter från vår släktförening. Tyvärr gick det inte att arrangera ett årsmöte i samband med detta.

Skulpturen är vackert restaurerad av konservatorn Gabor Pasztor, som arbetat med flera av Carl Johans verk tidigare. Han har dessutom nyskapat den spira som kungen håller i högra handen, lutad mot ena låret. Statyn är fint placerad i en nisch i trappan upp till residensvåningen på Slottet med en liten tavla på väggen som upplyser om upphovsmannen Carl Johan. Sveriges konung var faktiskt en av de första att hälsa på denne Gustav i samband med hans besök i Örebro under sin pågående Eriksgata med anledning av HANS jubileum som regent i 50 år.

Skulpturen är utlånad av Länsmuseet i Örebro som ända sedan början av 1900-talet haft den stående i ett magasin, registrerad som Föremål nr 1. Man hade då fått skulpturen i gåva från dekoratören Engelbrekt Engelbrechtson som under flera år var verksam i staden. Hans specialitet var att utsmycka miljöer, bl a järnvägsstationer i samband med att de högtidligen skulle invigas. Troligen har han förvärvat skulpturen på den auktion som Carl Johans änka anordnade i Stockholm efter att Carl Johan avlidit 1892 och hon stod inför att försörja ett stort antal barn på egen hand.

Det krävdes fyra man att bära upp den tunga skulpturen på plats i Örebro slott (se bilden). Till vänster syns konservatorn Gabor Pasztor.

En högtidsstund för oss i släktföreningen – och historiskt något alldeles speciellt. Gustav Vasas armé belägrade i nio månader Örebros dåvarande slott/befästning innan den danske fogden gav upp. Året efter hade Gustav samlat nog stöd för att bli utropad till kung över det som nu för första gången utgjorde kungariket Sverige. Troligen var han – och särskilt en av hans söner Karl IX – engagerade i att bygga upp den Vasaborg som Slottet i Örebro under kommande år kom att bli.

Nu är Gustav Vasa tillbaka på Örebro Slott.

Två landshövdingar avtäckte skulpturen av Gustav Vasa. Till vänster Maria Larsson, som lät samla in pengar till restaureringen innan hon slutade och till höger Lena Rådström Baastad, ny landshövding som nu huserar statyn i trappan upp till sin residensvåning. Foto: Martin Dyfverman.