Gävle visar Gevalias huvud. Stadsvandring i Sthlm 11 + 23 maj 2022.


Skulpturen Gevalia i sin nya hemvist i montern i Gävles stadsbibliotek.


Den 1 juni 2021 kom gudinnan Gevalias huvud tillbaka till offentligheten, efter att ha varit förvarad på vindar och i källare – och ha blivit STULEN och sedan återlämnad.

Allt detta skedde i det så kallade Gevaliapaltset i Gävle, där hon mer än två meter hög i början av 1890-talet prydde tornet som vätte mot Esplanaden. Redan i början av 1900-talet måste hon tas ner, eftersom väder och vind gått för hårt åt henne. Bara själva huvudet togs om hand och har alltså sedan dess varit med om många turer.

Kanske den sista nu blir att åter få beundras av allmänheten. För nu har hon fått en egen plats i Stadsbibliotekets nyöppnade lokaler i Gevaliapalatset. Bostadsbolaget Castellum har kostat på en fin inramning och jag har skrivit en text om huvudet som finns tryckt på en skylt i montern.

Den 19 oktober förra året var det ett program kring Carl Johan D. på Stadsbiblioteket i Gävle där jag berättade om de fantastiska snöskulpturerna som annars var förbehållna huvudstaden. Men också om den övriga konsten han skapade här i staden.

I maj i år ( 2022) kommer det att bli två stadsvandringar i Stockholm där vi besöker flera av platserna där Carl Johan D. har sina verk. Den görs i Samfundet St. Eriks regi och äger rum den 11 maj och 23 maj kl 17.30. Den beräknas ta drygt två timmar och leds av Martin Dyfverman. Man kommer att kunna anmäla sig genom St. Erik och dess hemsida.

Tillbaka till Gävle och det nu utställda huvudet.

Såhär lyder texten till Gevaliahuvudet:

“Skulpturen av gudinnan Gevalia var ursprungligen drygt två meter hög och placerades 1893 högst uppe på det ståtliga gamla bankpalats du befinner dig i. Hon stod på en egen sockel vid det sydöstra hörntornet och var utförd i trä eller gips som armerats med järn och klätts med tung blyplåt.  Skulptören Carl Johan Dyfverman utförde henne i sin ateljé i Sundbyberg ett par år innan, inte långt före sitt frånfälle. Han är också konstnären bakom flera andra verk i Gävle, vilket beskrivs här intill.Vädrets makter gick hårt åt skulpturen och den fick någon gång under tidigt 1900-tal monteras ner. Endast huvudet bevarades i en vind i huset och skulle uppleva många turer. Först stals det från ett vindsförråd – men återlämnades av tjuvarna. Sedan glömdes huvudet bort och det skulle dröja hundra år inan det återupptäcktes i ett källarförråd.
Hennes krona är utformad som en ringmur med fyra öppningar, som man tror symboliserar stenstaden Gävles fyra öppningar mot omlandet”.

I en tidigare artikel här på hemsidan kan du läsa mer om allt som CJD gjort i Gävle.

Martin Dyfverman