Fotoutflykt till Floda kyrka

I Södermanland kan man finna en av av de märkligaste landsortskyrkorna. I Floda socken reser sig redan på långt håll en mäktigt silhuett med en hög tornspira över den bördiga åkermarken.

foto2Arkitekten A H hägg ritade en gotisk katedral av tegel, när den gamla kyrkan började falla ihop och valet sedan gjordes att bygga en ny kyrka. Denna invigdes 1892. Carl Johan Dyfverman fick uppdraget att göra utsmyckningen över syd –och västportalerna (kyrkoportarna)

Det var skulpturer och reliefer. I skulpturserien ser man Kristus undervisande sina fyra evangelister, flankerade av änglagrupper på bägge sidor.

Denna grupp ställdes ut 1887 och mer om den utställningen finns att läsa under ”skulpturer” och klicka på ”utställningen 1887”. Utställningen ledde till många fler beställningar till kyrkor.

foto3

Floda kyrka innehåller också de 1400-talsmålningar som Albertus Pictor gjort i kyrkans skepp och som varsamt renoverades i samband med nybygget. Det s k Kaggska gravkoret på östsidan, ritat av Eric Dahlberg på 1600-talet, är en intressant byggnad i sig som ett av landets märkligaste barockmonument med bland annat italienska stuckaturer som invändigt fyller taket.