Bildhuggare Dyfvermans släktförening

Föreningens ändamål är att hedra minnet av bildhuggaren Carl Johan Dyfverman, född i Morlanda församling på Orust i Bohuslän den 18 februari 1844 samt att sprida kännedom om hans liv och verk.

TyraFöreningen har omkring 90 medlemmar och har bl a medverkat till att en staty (”Tyra”) har placerats i Ellös på Orust. 1990 visades en stor utställning med hans verk på Stadsmuseet i Stockholm och Sundsvalls museum.

Alla som vill verka i föreningens anda kan bli medlemmar. Föreningen bildades 1986 efter det att en stor del av Dyfvermans ättlingar träffades på Malö, utanför Orust, där CJ Dyfvermans far som fattig fiskearrendator en gång byggde det ”Dyfvermantorp ” som till viss del bevarats.

Ordförande:
Martin Dyfverman i Örebro

0703 08 1964

martin.dyfverman@gmail.com

Styrelsen har fem ledamöter och två suppleanter. Medlemsavgiften är för närvarande 200 kr/år.