Årsmötet på Sundbybergs Museum 2003

Den 16 augusti samlades 17 av släktföreningens medlemmar på det hembygdsmuseum som är inrymt i en f d skolbyggnad vid en av stadsgatorna i centrala Sundbyberg.

Där tog museets chef, Lena Löfström emot och hade förberett oväntat mycket material och även föremål att beskåda.

Strax innanför dörren stod till exempel David med slungan och där fanns också ”Rambo-Jesus” som den lättsamma museijargongen döpt den vita bysten, som kommer från Lilla Albys kyrka (liten den också). Samma område där Carl Johan Dyfverman vid 1880-talets början etablerade sin ateljé, där så många av hans verk och utsmyckningar skulle komma att bli till. Det var när ateljén revs 1956 som man fann och räddade Jesusbysten.

Lena Löfström fångade allas uppmärksamhet med sin friska och personliga stil. Hon berättade att hon kände väl till släktföreningen – av ett oväntat skäl. Hennes mans f d svärfar var nämligen den Åke Lindegren som var en stark kraft i bildandet av släktföreningen!

Lena hade sammanställt ett digert kompendium med en stor samling bilder och även text kring C J Dyfverman, hans olika verk och hans ateljétomt i Lilla Alby. Även för den initierade Dyfverman-kännaren rymdes här nyheter och hittills inte så kända uppgifter. Bland annat så fick den digra listan över hans verk – över hela Sverige – ytterligare tillskott.

En utmärkt laxpudding serverades sedan vid långbord där samtalen och informationen från Lena Löfström fortsatte. Ingen behövde här tveka om hennes stora känsla för sin hembygd, alltså Sundbyberg. Det är onekligen också ett litet under att denna stad kunnat behålla en särart, så nära den glupande storstadsjätten.

Årsmötets protokoll finns att läsa för sig, men nämnas kan väl att Lena Löfström tog på sig att fundera över hur man skulle kunna få någon plats, gata eller kvarter uppkallat till minne av vår konstnär. Idag finns ett kvarter där som med sitt namn ”Gjuteriet” anknyter till flera av de skulptörer som fanns, men vi skulle förstås vilja ha ett mer tydligt anknutet namn.

På mötet togs beslut om att åstadkomma en hemsida för föreningen som är sökbar över hela nätet (med hjälp av dess s k sökmotorer) Det har sedan flera år funnits mycket fina hemsidor ,gjorda av Dan Johansson, men de har legat under en privatadress vilket begränsat tillgängligheten. Arbetet med dem är av förståeliga skäl numera nerlagt och nu ville mötet att man skulle försöka igen. Bodil Jörgensen erbjöd sig generöst att via sitt företag husera de nya sidorna.

Eftersom det efter kontroll visade sig vara möjligt att få en hemsida helt i egen regi – och dessutom med namnet ”cjdyfverman.se” – har det nu blivit fallet. Denna är nu under uppbyggnad. Där kommer bland annat en förteckning av skulptörens olika verk att läggas ut, tillsammans med bakgrunder, bilder av verken samt en kort sammanfattning på engelska. Detta eftersom en hel del släktingar finns bl a i Holland.

Välkomna att besöka den nya hemsidan – och att bidra med synpunkter och inte minst kompletteringar av informationen. Det är Arvid Dyfverman som gör arbetet med sidorna.

Efter årsmötet passade de flesta av deltagarna på att följa med på en liten biltur. Den gick först till kvarteren i Lilla Alby där ateljén alltså legat. Idag finns ingenting kvar och det var inte helt lätt att föreställa sig hur det sett ut. Museets bilder och kartor gav dock vägledning.

Sista anhalten var Carl Johan Dyfvermans grav på Solna kyrkogård, helt nära entrén.

För att arrangemanget blev så innehållsrikt och trevligt vill jag varmt tacka Lena Löfström och hennes mysiga medarbetare, Kennet och Sven-Erik som tog hand om oss på bästa sätt.

Vi fick – på köpet – se hur familjärt och engagerat ett museum mitt i sin stad kan fungera.

Martin Dyfverman