Årsmötet i Grebbestad 2004

Lördagen den 18 september hölls årsmötet 2004. Platsen var Rasta vägkrog i Tanumshede där ett 15-tal medlemmar infunnit sig.

En delvis ny styrelse valdes där bl a Martin Dyfverman blev ny ordförande efter Curt Hjälmén, som tackades för många år på denna post.

Sekreteraren Lennart Johansson hade låtit trycka upp kopior av flera av sidorna på denna webplats material om Carl Johan Dyfverman, eftersom flera medlemmar saknar möjlighet att besöka den.

Efter årsmötesförhandlingarna begav sig medlemmarna i bilar till Grebbestads kyrka för att se skulptörens utsmyckningar där.

Utsmyckningen ovanför huvudportencj2Bilderna visar utsmyckningen ovanför huvudporten, med bl a änglar. Dessutom det vilande får som finns ovanför en bakre port.
Den tredje bilden visar de flesta av dem som var med på besöket, församlade vid koret inne i Grebbestads kyrka.