Årsmötet i Örebro 2006

Den 5 november hölls årsmötet med samling på restaurang Byblos på Ringgatan i Örebro. Glädjande nog med något fler deltagare än förra årsmötet. Föreningen bjöd på en lunch i libanesisk stil, grillspett med rikliga ,traditionella tillbehör och den som ville, kunde komplettera med ett ”efterrättspaket” för egna medel.

Inbjuden gäst var konservatorn Gabor Pasztor, med etablerad verksamhet i Närke med uppdrag från bl a Länsmuseet och kyrkor i en större region. Under sommaren har han med sitt team arbetat med en stor restaurering av Floda kyrka i Sörmland. Där finns några av C J Dyfvermans mest kända verk. Det gäller en reliefgrupp med apostlarna och änglar ovanför huvudingången och även reliefer till en annan port till kyrkan, som är en katedralliknande skapelse mitt ute på den sörmländska landsbygden (se ”fotoutflykt” på hemsidan.

Gabor gav en intressant inblick i hur restaureringen gått till. Hur man måste såga sig in i de stora stenväggarna för att återställa de av vatten eroderade partierna. Men också hur man fann att delar av CJD:s reliefer varit guldbelagda. Dessutom kunde man nu återställa deras ursprungliga terracottafärg, som varit övermålad med skyddande grå färg. På hans bilder kunde man nu se vilken strålande intryck skulpturerna ger efter arbetet. Flera ville på mötet att nästa årsmöte skulle förläggas till Floda för att på plats se resultatet. Gabor Pasztor visade dessutom intressant film om hur han lyckats återställa en helt sönderhuggen tavla till sitt gamla skick Rena ”magin” tyckte vi som såg det.

Samme konservator hjälpte Martin och Ulla D. med att restaurera en av grupperna från CJD:s stora terracotta-serie med nordisk fornmytologi. Den heter ”Hemmets härd” och efter mötet kunde man se den hemma hos Martin och Ulla som bor bara ett par kvarter från mötesplatsen. Där inmundigades även lite mer ,allt efter behov och tid, vilket verkade uppskattas.

villa_choissieEn annan intressant sak som har med Örebro att göra, visade Martin på bild vid mötet. Efter tips från Greta D. så hade han fått hälsa på i ett av stadens finare hus, Villa Choissie. Där fanns två stora kvinnostatyer, på ömse håll vid foten av trappan till övervåningen. De är bägge märkta med Carl Johan Dyfverman och årtal. Ägaren som är en av stadens affärsmagnater visste inte var de kom ifrån. Men åtminstone en av dem – troligen bägge – kan kännas igen från det s k Bolinderska huset i Stockholm.

Det är det flotta grannhuset till Grand Hotel. Uppenbarligen finns det kopior på olika håll av en del av den rika fasadkonst som CJD utförde. Med tidens gång kanske vi får reda på fler och fler. Lite mer om vår huvudperson sedan sist.

bolinderskaVi fortsätter att samla information och material om Carl Johan Dyfverman. Hemsidan på Internet ger fler och fler resultat sedan den hamnat högt upp bland de länkar man får vid en sökning på namnet. cjdyfverman.se Det har gjort att många frågor kring både statyer och mindre porslinsfigurer har kommit och som vi försöker besvara. Det gäller både inom – och utom landet. Dessutom en del frågor om Dyfvermansläkten som sådan. Vi skulle vilja uppdatera sidorna oftare, men tiden räcker inte till för mer än års –eller halvårsvisa insatser. Det dyker ständigt upp nya tips om var verk av CJD kan finnas – och jag försöker i samband med resor att kolla en del av dem. Resultaten finns i ett numera digert bildarkiv.

Annan form av dokumentation – dokument, brev eller annat informationsmaterial – infogar jag i det arkiv jag fått överta från tidigare ordföranden i föreningen. Bara i Stockholm finns uppgifter om ett 25-tal adresser – och lika många till på andra håll i landet. Vi vet att CJD finns representerad i över 30 olika kyrkor. Det krävs både tid och arbete för att gå vidare i arkiv, museer och litteratur. Men den kanske kommer.

Ett problem som gäller husen är, att medan byggare och arkitekter alltid noggrant bokförts, så är det inte lika bra vad gäller fasadutsmyckarna. Jag jobbar då och då vidare med ett textarbete om CJD:s snöskulpturer i Stockholm och Gävle. Jag har ganska mycket material och min plan är att få det färdigt till vintern 2008, då det är 120 år sedan de första snöskulpturerna ställdes ut i Kungsträdgården i huvudstaden. Min tanke är att komplettera berättelsen – och bilderna – om snökonsten med en skildring av CJD:s liv och på det sättet kanske få till något som liknar en mindre bok. Den skulle också kunna rymma den första sammanställningen av de många verk som vi idag känner till. Av en konstnär som alltför få känner till.

terracotta

Något annat jag tycker är angeläget, är att i en framtid kunna ordna en bättre utställning för den fina terracotta-serien som omfattar nästan 20 verk och som CJD själv värderade bland det bästa han gjort.

Den står idag uppställd på ett vindsutrymme hos Bildtska hembygdsmuseet på Orust där rätt få känner till den och varje grupp inte kommer särskilt bra till sin rätt. En har dessutom gått ordentligt sönder. Även de som sköter museet är intresserade av att förbättra visningen och även att i någon form lyfta fram verket på ett bättre sätt för besökarna. Kanske genom en liten specialutställning. Glöm inte att det är via tips från dig som vi kan lägga mer till vetandet och intresset för Carl Johan Dyfverman. Det vore också roligt om vi fick fler av de unga med att dela intresset.

brannvinPå slutet, en liten bonusbild som visar CJ Dyfverman i ett oväntat sammanhang, nämligen på en snapsetikett, det är på den gamla Uppsalaakvaviten där ängeln Gabriel skymtar uppe till vänster på domkyrkans tak.

Martin Dyfverman