Monthly Archives: November 2023

Vi vägdes på Fru Justitias vågskål

Den 2 november samlades vi för 2023 års årsmöte i Uppsala: Magnus, Lasse, Martin, Tina, Karin, Anna, Gunilla, Ulla och Mats (Bo bakom kameran) och dessutom Josefina (barnbarn till Anna). Vi fick husera i det gamla fina Rådhuset vid Stora Torget i Uppsala, där Carl Johans Fru Justitia tronar...

spacer