Monthly Archives: December 2019

Ett år då kulturen frös inne

  Nu har vi lagt ytterligare ett år – 2020 – bakom oss. Ett år som inte varit som något annat. Coronapandemin har lagt en död hand över de flesta kulturverksamheter och så även vår förenings. Två planerade “Dyfvermanvandringar” i Stockholm – i Samfundet St. Eriks regi – fick...

spacer