Monthly Archives: December 2016

Fredrik Käck guidar i Rettigska våningen. (Foto: Mats Dyfverman)

Årsmötet 2016 i “villastadens” paradvåning

Den andra december 2016 samlades vi, tretton stycken dyfvermanvänner utanför entrén till Vitterhetsakademien på Villagatan i Stockholm. Helt nära Karlavägen, i det som mot slutet av 1800-talet kallades för ”Villastaden”, här skulle det växa upp en hel stadsdel med lite mer småskalig bebyggelse, men av klart burgen karaktär. Vitterhetsakademien...

spacer