2016 årsmötet blir 2 december på Vitterhetsakademin

 

Ja, vi samlas kl 14 på Vitterhetsakademien , Villagatan 3 på Östermalm, precis vid Karlavägen. Fredrik Käck heter han som visar oss runt, bl. a i den fina paradvåningen högst upp. Utanför den har den nyrenoverade  CJD-reliefen åter satts upp (se artikel om reliefen nedan)
Sedan har vi fått möjligheten att ha vårt möte i Vasastan, närmare bestämt där medlemen Maja jDyfverman jobbar i vanliga fall. Det är på Idungatan 4 och något som heter IOFI (Individ och familjeinsatser AB) Det är mellan Odenplan och Sveavägen ungefär. Vi får ordna så alla kommer dit ordentligt. Där finns också möjligheter att visa lite CJD-bilder. Sen avslutar vi med middag som var och en får bekosta själv. Föreningen kommer att bjuda på något också.
 Särskild inbjudan via mejl kommer under oktober.
 VÄLKOMMEN
 Bilden föreställer Rettigska huset, där alltså Vitterhetsakademin ligger, uppfört 1878-1879 som ett av de första husen -” villorna” –  i denna stadsdel vid Humlegården i Stockholm.