Monthly Archives: May 2015

Ny “Dyfverman” upptäckt på Vitterhetsakademien

  Sedan ett par år hade jag haft ett tips om att det skulle finnas en skulptur av Carl Johan Dyfverman i Vitterhetsakademins lokaler på Östermalm i Stockholm. Jag och min hustru Ulla tänkte undersöka detta före vårt årsmötet i början på året. En trevlig fastighetsansvarig, Robert Danielsson, såg...

spacer