Monthly Archives: August 2005

Fotoutflykt till Floda kyrka

I Södermanland kan man finna en av av de märkligaste landsortskyrkorna. I Floda socken reser sig redan på långt håll en mäktigt silhuett med en hög tornspira över den bördiga åkermarken. Arkitekten A H hägg ritade en gotisk katedral av tegel, när den gamla kyrkan började falla ihop och...

spacer

Årsmötet i Grebbestad 2004

Lördagen den 18 september hölls årsmötet 2004. Platsen var Rasta vägkrog i Tanumshede där ett 15-tal medlemmar infunnit sig. En delvis ny styrelse valdes där bl a Martin Dyfverman blev ny ordförande efter Curt Hjälmén, som tackades för många år på denna post. Sekreteraren Lennart Johansson hade låtit trycka...

spacer